Mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinnePrawo rodzinne i opiekuńcze stanowi integralną część prawa cywilnego i reguluje wszystkie kwestie między małżonkami oraz rodzicami i dziećmi. W przypadku spraw rodzinnych często do głosu dochodzą uczucia, które mogą zaburzać osąd sytuacji. Wtedy warto skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata, który wesprze w kluczowych kwestiach.

Świadczę profesjonalną pomoc prawną dotyczącą spraw rodzinnych, a w szczególności:

 • uregulowania alimentów,
 • ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej,
 • ustalenia ojcostwa,
 • ubezwłasnowolnienia członka rodziny,
 • ustalenia kontaktów z dzieckiem,
 • wyrażenia zgody na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka, np. odrzucenie spadku w imieniu dziecka,
 • podziału majątku wspólnego,
 • czynów karalnych popełnionych przez nieletnich.

Powyższy spis nie wyczerpuje zagadnień prawa rodzinnego, jakim się zajmuję. Do każdego klienta podchodzę indywidualnie i z pełnym zaangażowaniem mając na uwadze jego dobro.

 

Podział majątku wspólnego małżonków

Dla wielu osób podział majątku w małżeństwie jest ściśle związany z jego ustaniem, czyli rozwodem. Mimo, że jest to słuszne rozumowanie, to jednak wniosek o podział majątku wspólnego małżonków może być złożony  jeszcze w trakcie trwania małżeństwa. Dzieje się tak w następujących przypadkach, kiedy: 

 • małżonkowie wspólnie podejmują decyzję o spisaniu intercyzy,
 • sąd ustanowi rozdzielność majątkową na wniosek jednej ze stron,
 • sąd orzeknie separację małżonków,
 • jedno z małżonków zostanie ubezwłasnowolnionym lub zostanie w stosunku do niego ogłoszona upadłość.

Należy pamiętać, że co do zasady po ustaniu wspólności majątkowej udziały małżonków w majątku wspólnym są równe. W sytuacji jednak, gdy przemawiają za tym ważne powody, pomogę w sprawach o nierówny podział majątku.